PROFIL SPOLEČNOSTI REMAT GLASS s.r.o.

Recyklace skla


Nákup plochého a obalového skla, včetně lepených skel (bezpečnostní skla, dithermy, autoskla, skla s drátěnou vložkou, stavební skla).

Provozování recyklační linky na uvedené druhy odpadového skla.

Společnost REMAT GLASS s.r.o. se v dubnu 2011 stala řádným členem Asociace sklářského a keramického průmyslu České republiky a má zastoupení v odborné sekci pro recyklaci skla.

V květnu 2011 společnost úspěšně ukončila získáním kolaudačního souhlasu realizaci projektu vybudování recyklační linky na sklo v provozovně Kelčany u Kyjova. Nová recyklační linka jako jediná v České republice zpracovává autoskla, lepená skla, bezpečnostní skla, stavební skla skla s drátěnou vložkou i sklo obalové.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudružnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zrecyklované odpadové sklo je ve formě vstupní suroviny pro sklářskou výrobu dodáváno sklářským společnostem v České republice.

Společnost REMAT GLASS s.r.o. se stala smluvním partnerem autorizované společnosti EKO-KOM a.s.


Výpis z obchodního rejstříku