en

Recyklujeme odpadové sklo

Od roku 2011 provozuje společnost Remat Glass s.r.o. v Kelčanech u Kyjova moderní recyklační linku na zpracování nejrůznějších druhů skleněného odpadu. 

Naše recyklační linka vybavená nejmodernější třídící technologií dokáže recyklovat ploché sklo z průmyslových zdrojů, obalové sklo od svozových firem a obcí, lepené sklo vznikající jako odpad při ekologické likvidaci automobilů nebo ve stavebnictví, stejně tak jako další skleněný odpad ze stavebnictví jako jsou vyřazená okna nebo drátosklo. 

CHCETE S NÁMI SPOLUPRACOVAT?